Det ble hekk til slutt av en kjempestor brude-spirea…

Nå begynner hekken å ta form
-og snart skal den klippes igjen…

Brudespirea

Jeg fikk en kjempestor plante jeg hentet med tilhenger og startet så oppdelingen med kløyve-øks. Rotsystemet var enormt og det ble mange også små planter. Slik tok det tid å se at hekk var mulig på sikt. Alle plantene ble satt i store potter med jord, så vanning skulle være enkel. Skogen på tomten ble hugget og hagen skulle planlegges og opparbeides så det ikke alltid bedre å plante i bakken og særlig når morene er rett under et tynt lag med jord. For meg var det også lettere å ha plantene i potte, enn noen som sitter fast i bakken, når alt skulle flyttes igjen… Selvfølgelig er det forskjell på planter og noen har rotsystem som er greie å flytte. 20.08.16