Druer generelt, fra planting til beskjæring…

Hvor skal druene plantes?
I
skråning vendt mot sør eller ved sørvegg, er å anbefale. 

Kjøp druer etter forholdene og planteslag fra eksempelvis Latvia, Nord Amerika og Russland, som er laget for vårt kalde klima.

Hvordan skal druene plantes?

Sett drueplanten i større svart plast-potte og mer jord, når du kjøper den og sett den et lunt og solrikt sted i hagen fordi roten utvikler seg best i svart plast potte og her skal den stå til den plantes i bakken juli/august. Ofte er planten litt pinglete når du kjøper den og dette hjelper godt på driven i planta.
Merk: Plantes druene for grunt vil de ikke ha så stor sjanse til å klare den første vinteren som er kritisk. Flere har anbefalt tildekking også første vinteren, for at planten skal få så gode forhold som mulig.

Beskjæring:
D
ersom planten er kraftig kan du la det står igjen 3 – 5 knopper om planten er lang, når du skal plante den. Det kraftigste skuddet ledes opp som hovedranke og toppes ikke, de øvrige beskjæres 2-3 knopper fra stammen.

De første årene er det sjelden du får druer og det er fint. Planten skal feste seg og trenger all kraft den kan få til dette. Eventuelt kan drueklasene fjernes, tenk langsiktig du ønsker jo at planten skal bli stor og kraftig, og dermed klargjøres for de nye forholdene hos deg.

En plante som har vokst kraftig den første sommeren beskjæres i mars/april når den verste frosten er over. Ca i 30 til 80 cm høyde etter hvor høy stamme en vil ha. Planten bør ha tykkelse på ca. 1 cm, der en beskjærer. Sterke planter har godt utviklet rotsystem og blødning har da ikke så mye å si. Om planten ikke er så sterk kan du vente med å beskjære og gjøre det til våren.

-eller ikke beskjære…
N
oen ønsker ikke å beskjære druen og bruker drueplanten som slyngplante og det kan være festlig når det kommer drueklaser på en sørvendt vegg.
Flott veggplante med ranker opp til 10 meter, noen steder…

Etter 2 – 3 år:
G
reiner som får drueklase (hovedskudd) bør ha 7-8 blader over klasen. Er det flere klaser pr. grein beholdes 14 blad etter klase nr 2, på friland.
I veksthus er det nok med 4-5 blader utenfor en klase. Finnes det ingen klase, toppes sideskuddene når de er ca 25-30 cm.

Stell:
H
usk å beholde 2 greiner som vokser ut fra stammen til neste års produksjonsgreiner. Sideskuddene fjernes. Sommerbeskjæring gjøres hele sommeren ved å ta bort overflødige skudd og blad. Sideskuddene toppes inn etter et blad.

Etter blomstring, når ansettingen av druene er ferdig, bør man gradvis fjerne blader rundt klasene. Det vil si at en fjerner de nederste bladene først. Mer sol og lys på druene fører til at druene modnes bedre. Man bør ikke fjerne for mange blader på planta for tidlig, da kan bladmassen bli for liten i forhold til klasene. Fjern de nederste først og ta de lenger opp etter hvert. Blader som har fått høstfarge kan trygt fjernes.

Hvordan oppbevare drueklasene?
Drueklasene oppbevares best hengende på planten til de skal spises eller du vil lage noe av dem.

Tildekking:
Klar plast eller fiberduk kan få veksten raskere i gang på våren, noe som iblant kan være en fordel.

Lykke til med druer i din hage…