Vinterskade på vintergrønnt

Telen er ofte årsaken til at vintergrønne planter dør…

Vinterskade som kan oppstå er også nyplanta planter svært utsatt for, om de er plantet høyt eller lavt. Dette kan skje nyplantinger så vel som godt etablerte planter. Vinteren og snemengde eller uteblivelse av dette samt mange minusgrader kan gi planten lyst til å spire når isen fortsatt er i rotsystemet, og dette står de sjelden over. Planten kveles, når den ikke får vann til de nye spirene som blir aktivisert på våren.
Med andre ord telen er den største dødsårsaken for vintergrønt som må takke for seg, om planten har stått i bakken i 20 år eller kortere tid…
Isbrann blir ikke benyttet på denne type planter vanligvis, men det er vel i ytterste konsekvens det samme som skjer med disse også.

De som spar snø rundt utsatte planter om våren og eller starter vanning tidlig, klarer som regel å beholde hekken eller solitær-plantene fine…

Buksbom-hekken spar jeg snø foran så lenge det er snø på plenen og så blir den vannet. Den måtte vært dekket der den står, om den ikke skulle få litt hjelp om våren.

Tuja ønsker vann og ikke tørke for mye. Vannmangel kan føre til at deler av grener eller hele grener blir brune.
Gode råd: plant slik at de har godt med jord. Tenk på hvor du planter om det er stengrunn og tilrettelegg for at plantene skal beholde litt fuktighet i jorda ellers bør du sette igang tiltak som vanning i tørkeperioder.

Jeg har hatt noen tuja som døde i hagen også, men der var det rotsystemet på to planter som ikke trakk vann, for alle de andre overlevde med dryppvanning i samme rekka. Når jeg tok dem opp, var store røtter kuttet veldig nære stammen og det indikerer at de ikke er forberedt slik de burde. Ofte får jeg planter av andre som sier at de vil dø så de vil erstatte med noe annet, men disse har det bare vært i gi vann og de har skutt i været…

T
uja kan vokse opp mot 50 cm i året, så det tar normalt ikke lang tid før en har laget en hensiktsmessig hindring for innsyn eller annet.