Kuletuja i jernurner…

Kuletuja på vent…

5 kuletuja på rekke og rad i plastpotter, der de har bodd noen år nå.

Det er ikke alt som trenger å være dyrt. Noe kan en tilrettelegge for selv også, som når en vet at omplanting må skje. Mot alle odds? Når en ikke vet når en plante ikke lenger klarer seg i urna, ville jeg være forberedt.

Disse tåler godt plastpotter og her står de og blir store og fine. De var veldig små når jeg kjøpte dem, og nå kan de ikke kalles små lenger.

Jeg har jernurner og her har jeg kuletuja, og de trives når jeg har foret potten, ja med kakaoflis. Og nå er det 5 året, de står i jernurner og er ute hele året. Dette går fint om en vanner fra tidlig om vårenher i sone 6.

Det jeg gjør for å  få det til er å vanne fra tidlig om våren, og en gang i året har jeg tatt hver  enkelt ut av potta og lagt den i trillebåra med vann og foret potten innvendig med ny kakaoflis, og satt roten på plass igjen i potten. Dette liker den og det er ikke en av dem som har visnet ennå.

Så var det de som sto på vent da, tanken var om noen døde, så skulle jeg ha store planter og sette på plass, for jeg liker å ha noen på vara-styret. Jeg hadde ikke noen erfaring med jern-urner og vintergrønnt. Men spiller på lag med naturen. Blir det tidlig varmt har jeg spadd snøen rundt urna for den tiner før snøen på bakken rundt urna. Det er om å gjøre og ikke få isbrann.

Jeg starter tidlig å vanne og bærer vann ut når det ikke lenger holder å legge snø rundt planta, på våren.

Det er prismessig veldig gunstig å kjøpe like planter, når de er på tilbud.

Jernurnene står over en skråning og har vandrende skygge.

Kakaoflis kan du kjøpe i de fleste blomsterbutikkene.