Leddved, Tartarleddved i Steigen


Planten blomstrer for andre gang i sommer. Det er første gang dette skjer her.

Planten blomstrer og gir små røde bær som på kaprifol og tilhører kaprifolfamilien.