Nyplanta hekk som dør kontra et gjerde…

Når nyplanta hekk er i ferd med å dø…
Det er ofte en ser helt nyplanta hele tujahekker som er i ferd med å dø, og det er et trist syn når en kjører forbi og ser at “her nærmer det seg slutten”. Noen ganger har jeg hatt lyst til å stoppe og si at førstehjelp de selv kan stå for er: vann, vann og atter vann. Dette er når jeg ikke ser vannslangen og de små gulaktige plantene står hulter til bulter av tørke, vær og vind.

Litt brunt på tuja er vanlig… 
Men tørre grener etc. klippes og fjernes.
Om det er bare noen planter i hekken som sturer og blir litt gulere i fargen kan du forsøke med litt ekstra vann, og en kan se på plenen om det er litt gulere gras også, dette betyr at dreneringen kanskje er særs god akkurat her og trenger litt ekstra vann. Eller det kan være mer tilgang på sol på disse enn de plantene som står ved siden av, ofte kan dette være nok.

Når skal hekken klippes?
Tujahekken kan klippes fra mars til september.
Husk at det ikke skal være frostnetter rett etter klipping på våren…
Ikke vent for lenge med å begynne å klippe hekken, den kan klippes på siden fra den er etablert. Tuja vil vokse opp mot 50 cm i året, og for å få en tett hekk er det en fordel at du starter tidlig.

Jordvoller
I
disse tider er det ofte en velger å ha hjelp til hagestell og jordvoller av store maskiner og på toppen skal tujahekken stå. Det er jo greit, men konsekvensen av smale høye jordvoller er jo at vannet forsvinner først på toppen, og dette ser det ut til at få tenker på.

Vanning den første tiden er et must.

Den første tiden er ikke vanning i kun 14 dager, og så klarer planten seg selv, det er til planten har fått utviklet et rotsystem som klarer å trekke nok vann til de store plantene. Dette kan ta tid…

Hva ønsker jeg – hekk eller gjerde?
Er det for avgrensing, innsyn eller for støyskjerming, bruker en ofte planter og gjerne hekkplanter eller et plankegjerde.
Jeg ville anbefale de fleste å kjøpe mindre planter med godt driv og godt utviklet rotsystem fremfor større planter, dersom vanning er en utfordring så må en ta den og gjennomføre, ellers kan en jo vurdere et plankegjerde. Det blir kanskje gunstigere prismessig fremfor å kjøpe hekk 2 ganger…

Plankegjerde
Et plankegjerde er fint og det finnes mange planter som trives ved et gjerde som de fleste klatreplanter. Viss beplantningen er solvendt der du har gjerde er druer også en klatreplante å vurdere… Druene kan vokse vilt om du hjelper dem opp og det blir spiselige druer, om du velger dette. Druene kan bli 8 – 10 meter om du ikke klipper dem, det skjer ikke første året, men fra år 3 begynner de å bli lange. Sjekk herdighet og velg gjerne de som tåler mot -35 eller -40°C…

Plantene må vannes om en har et plankegjerde også, men en kan vente med beplantning, helt til en vet hva man vil.

Noen velger å kjøpe dryppslange, for da er det bare å slå på krana…
Vær kreativ og kutt dryppslangen så den passer til plassen. Det blir noen koblinger, men en dryppslange kan ofte dekke mer enn et bed. En billig vannslange kan være skjøt frem til dryppslangen om du trenger en mer tilgjengelig koblings-plass eller ønsker en skjøt så du ikke sløser med edle dråper, mange har jo vannmåler i dag.

Og hva med frukt trær nederst i denne nyetablerte vollen eller skråningen. Moreller, gråpærer, epler eller plommer, er hyggelig å spise fra treet når du er ferdig med å klippe plenen…

P
lant så langt opp at du ikke kommer i konflikt med plenklippingen.  Dersom noe skal antydes vil jeg si fra minst en meter inn fra plen-kanten, avhengig av hva du planter.

K
jenner du noen med gamle hager kan du hente stiklinger av rotekte plommer eller avleggere en kveld det ikke er så varmt, og du har et lite klenodie i din hage…

Legge duk i skråning – er et godt råd
– fremfor å vente til høyt ugresset er etablert…

Legg duk i skråningen med en gang, da er det en liten jobb og du får festet den godt. Om du vil ha bark eller plante senere er opp til deg, men du har på denne måten tilrettelagt for deg selv, det ser fint ut også fremfor et villniss av ugress som dukker opp i løpet av kort tid…
Legg duk og brenn hull til evt planter senere, er mitt beste råd.

Jeg anbefaler dette fordi jeg har 25 meter med skråning som er 4,5 til 5 meter høy.  Det kan bli en “kjempejobb” å vente med å legge duk…