Vårkjærminne

Vårkjærminne

Planten bærer sitt navn med rette, for nå er blomsterfargen den har bare et godt minne…
Bunndekker med nydelige himmelblå blomster.  Den skarpe blåfargen er nydelig og lyser godt opp når den blomstrer, tidlig på våren.