Trådtuja, med medium tråder som utgjør grenene…

Trådtuja:


Etter noen år, ca 6 år, blir planten ca 1 m i diameter.
Planten er hardfør og trives i vandrende skygge.

Den klippes ikke og vokser som en buske og er dekorativ i for eksempel en skråning.

Planten er dekorativ som en solitær buske hvor som helst…

Gjødsles med kukompost eller hønsegjødsel. Pellets kan også benyttes, uten kalk.
Herdig plante.

Trenger litt vann når det er veldig tørt,  men klarer seg stort sett fint alene… Gjennomvannes ved behov.

Har ikke navnet på planten og det kan være at den blir litt høyere om den får maks godt forhold. Her har den fått litt lite ekstra av gjødsel etc, da den har trives med det den har fått av vanlig jord.

Fin i dekorasjoner, og det er kjekt når en har tilgang på en slik dekorativ grønn plante…