Chili frøene ble plantet i egne potter 20 januar…


A
llerede nå er plantene kraftigere enn de har vært tidligere år.

Plantene virker mer robuste og det blir spennende å se hvordan de vil trives utover våren. Allerede nå har Chili eksperten “Grethe” pottet om 1 gang for å gi plantene gode vekstvilkår.
Første ompotting i 2017 var i midten av mars. Dette viser at det er klart mer driv i plantene i år.


Frøene gjennom 10 år, Labro Chili`n ser ut til å være akklimatisert og ser ut til å trives med kortere sommere.

New Mexico Chili-frøene hadde sin første norske sommer i 2014.  Plantene er tydelig litt mindre, men de ser også ut til å trives de også…